หน้าหลัก | คลิ๊กเพื่อแจ้งซ่อม  สถิติแจ้งซ่อม  รายงานสรุปผลตาม  |  ติดต่อผู้ดูแล เด็กชายจุมพล ทองสอน
  username : password :
 
 แสดงสถิติข้อมูลการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ เลือกแสดงระหว่างวันที่ ถึงวันที่

 เสร็จเรียบร้อย   กำลังดำเนินการ   ส่งบริษัทนอก   ซ่อมไม่ได้   รอการตอบรับ

ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
วันที่แจ้ง
ประเภทปัญหาที่แจ้ง
อาการเสีย
สถานะ
ดูสรุปผลการซ่อม
1
บันทึกโดยผู้ดูแลระบบ
บันทึกโดยเจ้าหน้าที่/ผู้ดูแลระบบ (Administrator/Staff)
2014-11-10 15:19:25
เครือข่ายแบบมีสาย (lan)
ติดตั้งเครื่องสาย Lan เพิ่ม ณ ตึกสัตวบาล
2
บันทึกโดยผู้ดูแลระบบ
บันทึกโดยเจ้าหน้าที่/ผู้ดูแลระบบ (Administrator/Staff)
2014-11-07 15:18:39
เครื่องคอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องพี่สุ ใช้งานได้แต่ช้ามาก
3
บันทึกโดยผู้ดูแลระบบ
บันทึกโดยเจ้าหน้าที่/ผู้ดูแลระบบ (Administrator/Staff)
2014-11-06 15:17:31
เครื่องคอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์พี่เป้าไม่สามารถใช้งานได้
4
บันทึกโดยผู้ดูแลระบบ
บันทึกโดยเจ้าหน้าที่/ผู้ดูแลระบบ (Administrator/Staff)
2014-10-24 11:10:39
อื่นๆ
กู้ข้อมูลจาก SD Card ของพี่ชุ สถาบันวิจัย
5
บันทึกโดยผู้ดูแลระบบ
บันทึกโดยเจ้าหน้าที่/ผู้ดูแลระบบ (Administrator/Staff)
2014-10-24 11:09:56
อัพเดทข้อมูล web aplication
อัพโหลดไฟล์ เอกสารขึ้นบนเว็บเซิร์ฟเวอร์
6
บันทึกโดยผู้ดูแลระบบ
บันทึกโดยเจ้าหน้าที่/ผู้ดูแลระบบ (Administrator/Staff)
2014-10-24 11:07:23
เครือข่ายแบบมีสาย (lan)
เครื่อง desktop อ.ถกล เปิดเครื่องได้ แต่ไม่บูทเข้าวินโดวส์
7
บันทึกโดยผู้ดูแลระบบ
บันทึกโดยเจ้าหน้าที่/ผู้ดูแลระบบ (Administrator/Staff)
2014-05-28 14:06:42
ขอติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติม
อ.จาตุรณต์ ต้องการติดตั้งโปรแกรม spss
8
บันทึกโดยผู้ดูแลระบบ
บันทึกโดยเจ้าหน้าที่/ผู้ดูแลระบบ (Administrator/Staff)
2013-11-25 14:06:06
ขอติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติม
อ.วิภาดา เพชรรัตน์ ต้องการติดตั้งโปรแกรม spss
9
บันทึกโดยผู้ดูแลระบบ
บันทึกโดยเจ้าหน้าที่/ผู้ดูแลระบบ (Administrator/Staff)
2014-06-25 14:04:38
เครื่องคอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ อ.พัชณิยา เอกเพชร ช้ามากๆ
10
บันทึกโดยผู้ดูแลระบบ
บันทึกโดยเจ้าหน้าที่/ผู้ดูแลระบบ (Administrator/Staff)
2014-06-25 14:03:28
เครื่องคอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ตึกวิทย์ๆอาหารติด Genius
11
บันทึกโดยผู้ดูแลระบบ
บันทึกโดยเจ้าหน้าที่/ผู้ดูแลระบบ (Administrator/Staff)
2014-03-25 14:01:30
ระบบแสดงผล (โปรเจคเตอร์)
โปรเจคเตอร์ตึกคณิตศาสตร์ ไม่มีภาพ
12
บันทึกโดยผู้ดูแลระบบ
บันทึกโดยเจ้าหน้าที่/ผู้ดูแลระบบ (Administrator/Staff)
2014-04-20 11:17:04
ระบบแสดงผล (โปรเจคเตอร์)
Projector สาขาวิชาคณิตศาสตร์ไม่แสดงผลออกทางจอภาพ
13
บันทึกโดยผู้ดูแลระบบ
บันทึกโดยเจ้าหน้าที่/ผู้ดูแลระบบ (Administrator/Staff)
2014-08-19 11:15:39
เครื่องคอมพิวเตอร์
เครื่อง PC ฝ่ายกิจการนักศึกษา เปิดไฟล์ PDF ไม่ได้
14
บันทึกโดยผู้ดูแลระบบ
บันทึกโดยเจ้าหน้าที่/ผู้ดูแลระบบ (Administrator/Staff)
2014-07-18 11:14:08
เครื่องคอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ ผศ.ดร.สุภาพร เวลารีเซตทุกครั้งที่เปิดเครื่อง
15
บันทึกโดยผู้ดูแลระบบ
บันทึกโดยเจ้าหน้าที่/ผู้ดูแลระบบ (Administrator/Staff)
2013-10-30 11:07:42
ระบบแสดงผล (โปรเจคเตอร์)
ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์ ในห้อง วิทย์4,วิทยสโมสร,ประสิทธิภาพ,ห้องประชุมเล็ก
16
บันทึกโดยผู้ดูแลระบบ
บันทึกโดยเจ้าหน้าที่/ผู้ดูแลระบบ (Administrator/Staff)
2013-11-01 10:25:20
เครื่องคอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์พี่ปิ๋ม (คณิตศาสตร์) บู๊ทวินโดวส์ไม่ได้
17
บันทึกโดยผู้ดูแลระบบ
บันทึกโดยเจ้าหน้าที่/ผู้ดูแลระบบ (Administrator/Staff)
2013-10-11 14:28:56
เครื่องคอมพิวเตอร์
สแกนไวรัสเครื่อง ผศ.ดร.สุรพล เนาวรัตร์
18
บันทึกโดยผู้ดูแลระบบ
บันทึกโดยเจ้าหน้าที่/ผู้ดูแลระบบ (Administrator/Staff)
2013-10-11 14:28:27
เครื่องคอมพิวเตอร์
ตรวจสอบเครื่อง N/B อ.พูนศักดิ์
19
บันทึกโดยผู้ดูแลระบบ
บันทึกโดยเจ้าหน้าที่/ผู้ดูแลระบบ (Administrator/Staff)
2013-09-24 11:04:49
ระบบแสดงผล (โปรเจคเตอร์)
ติดตั้งโปรเจคเตอร์ห้องวิทย์ 4
20
บันทึกโดยผู้ดูแลระบบ
บันทึกโดยเจ้าหน้าที่/ผู้ดูแลระบบ (Administrator/Staff)
2013-09-25 11:03:56
ระบบแสดงผล (โปรเจคเตอร์)
ติดตั้งโปรเจคเตอร์ห้องวิทย์ 1
21
บันทึกโดยผู้ดูแลระบบ
บันทึกโดยเจ้าหน้าที่/ผู้ดูแลระบบ (Administrator/Staff)
2013-09-18 11:03:12
เครื่องคอมพิวเตอร์
แก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์ห้องวิทย์ 3 ใช้งานอินเตอร์เนตไม่ได้
22
บันทึกโดยผู้ดูแลระบบ
บันทึกโดยเจ้าหน้าที่/ผู้ดูแลระบบ (Administrator/Staff)
2013-10-03 11:02:16
เครื่องคอมพิวเตอร์
ทดสอบเครื่องปริ้นเตอร์ HP 1320
23
บันทึกโดยผู้ดูแลระบบ
บันทึกโดยเจ้าหน้าที่/ผู้ดูแลระบบ (Administrator/Staff)
2013-07-09 13:55:16
เครื่องคอมพิวเตอร์
ติดตั้งระบบปฏิบัติการและโปรแกรมใช้งานเครื่องผู้สอน ห้องวิทย์ 2
24
บันทึกโดยผู้ดูแลระบบ
บันทึกโดยเจ้าหน้าที่/ผู้ดูแลระบบ (Administrator/Staff)
2013-07-09 13:53:57
ขอติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติม
อ.เอกลักษณ์ เจ้าแก้ว ขอติดตั้ง Adobe captivate 5
25
บันทึกโดยผู้ดูแลระบบ
บันทึกโดยเจ้าหน้าที่/ผู้ดูแลระบบ (Administrator/Staff)
2013-07-08 14:45:22
เครื่องคอมพิวเตอร์
เครื่อง อ.อมรทิพย์ ประยูรวงค์ ใช้งาน adobe captivate 6 ไม่ได้
26
บันทึกโดยผู้ดูแลระบบ
บันทึกโดยเจ้าหน้าที่/ผู้ดูแลระบบ (Administrator/Staff)
2013-07-02 09:52:17
เครือข่ายแบบมีสาย (lan)
เปลี่ยนหมายเลข IP เครื่องคอมพิวเตอร์ตึกวิทย์อาหาร
27
นางสาวภิญญารัตน์ พงศสมัคร
ตึกคณิตศาสตร์ (-)
2013-07-02 09:34:37
เครื่องคอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์เสียงไม่ออก
28
นางศรีวรรณ ทองนุกูล
ตึกวิทย์อาหาร (3329)
2013-07-02 09:34:03
เครื่องคอมพิวเตอร์
แจ้งติดตั้งการ์ดจอและCD rom
29
บันทึกโดยผู้ดูแลระบบ
บันทึกโดยเจ้าหน้าที่/ผู้ดูแลระบบ (Administrator/Staff)
2013-06-20 10:16:09
เครื่องคอมพิวเตอร์
ติดตั้ง Driver เครื่องพิมพ์ในคอมพิวเตอร์ข้องวิทย์ 1 และวิทย์ 2 จำนวน 82 เครื่อง
30
บันทึกโดยผู้ดูแลระบบ
บันทึกโดยเจ้าหน้าที่/ผู้ดูแลระบบ (Administrator/Staff)
2013-06-20 10:15:26
เครื่องคอมพิวเตอร์
ติดตั้งเครื่อง UPS 2 เครื่องในห้องรองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
31
บันทึกโดยผู้ดูแลระบบ
บันทึกโดยเจ้าหน้าที่/ผู้ดูแลระบบ (Administrator/Staff)
2013-06-17 11:10:45
เครื่องคอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ ดร.สุภาภรณ์ จอเบลอ
32
บันทึกโดยผู้ดูแลระบบ
บันทึกโดยเจ้าหน้าที่/ผู้ดูแลระบบ (Administrator/Staff)
2013-06-12 10:26:13
เครื่องคอมพิวเตอร์
เครื่องเน๊ตบุ๊คของ อ.อาดือนา มีปัญหาเมาส์วิ่งตลอด (อ.ร้องขอให้ลงวินโดวส์ใหม่)
33
นายสมคิด ศิลป์วิทยารักษ์
ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ วิทย์ 3 (-)
2013-06-15 10:23:12
เครือข่ายแบบมีสาย (lan)
เครื่องผู้สอนใช้งาน Internet ไม่ได้
34
บันทึกโดยผู้ดูแลระบบ
บันทึกโดยเจ้าหน้าที่/ผู้ดูแลระบบ (Administrator/Staff)
2013-06-07 09:41:35
เครื่องคอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ อ.โจ๊ก อัพเดทฐานข้อมูล antivirus ไม่ได้
35
บันทึกโดยผู้ดูแลระบบ
บันทึกโดยเจ้าหน้าที่/ผู้ดูแลระบบ (Administrator/Staff)
2013-06-07 09:39:33
เครื่องคอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ของ อ.โจ้ ใช้งานเครื่องปริ้นไม่ได้
36
บันทึกโดยผู้ดูแลระบบ
บันทึกโดยเจ้าหน้าที่/ผู้ดูแลระบบ (Administrator/Staff)
2013-06-09 09:38:41
เครื่องคอมพิวเตอร์
เครื่องพี่ปอ เคมี วินโดวส์พัง
37
นางสาวปิยดา ทองแจ่ม
ตึกคณิตศาสตร์ (-)
2013-06-04 10:49:32
เครื่องคอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ Browsers โดนไวรัส
38
บันทึกโดยผู้ดูแลระบบ
บันทึกโดยเจ้าหน้าที่/ผู้ดูแลระบบ (Administrator/Staff)
2013-06-04 10:08:16
เครื่องคอมพิวเตอร์
เครื่องพี่จ๋า คณิตศาสตร์ ไม่มีภาพปรากฎขึ้นจอ
39
บันทึกโดยผู้ดูแลระบบ
บันทึกโดยเจ้าหน้าที่/ผู้ดูแลระบบ (Administrator/Staff)
2013-06-03 10:06:58
เครือข่ายแบบมีสาย (lan)
เครื่อง อ.พราวตา ไม่สามารถใช้งาน internet ได้
40
บันทึกโดยผู้ดูแลระบบ
บันทึกโดยเจ้าหน้าที่/ผู้ดูแลระบบ (Administrator/Staff)
2013-06-01 10:05:35
ขอติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติม
ติดตั้งโปรแกรม Visual studio 2010 ในห้องเรียนวิทย์ 3 จำนวน 41 เครื่อง
41
บันทึกโดยผู้ดูแลระบบ
บันทึกโดยเจ้าหน้าที่/ผู้ดูแลระบบ (Administrator/Staff)
2013-05-27 13:51:17
ระบบ e-document
ระบบ e-document ของอาจารย์บุษยมาศ เหมณี ใช้งานไม่ได้
42
บันทึกโดยผู้ดูแลระบบ
บันทึกโดยเจ้าหน้าที่/ผู้ดูแลระบบ (Administrator/Staff)
2013-05-21 15:08:39
เครื่องคอมพิวเตอร์
ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ตึกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1 เครื่อง และตรวจสอบเครื่องไม่ติดจำนวน 2 เครื่อง
43
บันทึกโดยผู้ดูแลระบบ
บันทึกโดยเจ้าหน้าที่/ผู้ดูแลระบบ (Administrator/Staff)
2013-05-14 15:01:14
อัพเดทข้อมูล web aplication
ฝ่ายประกันคุณภาพ ต้องการเพิ่มข้อมูลขึ้นเว็บไซต์
44
บันทึกโดยผู้ดูแลระบบ
บันทึกโดยเจ้าหน้าที่/ผู้ดูแลระบบ (Administrator/Staff)
2013-05-14 15:01:00
ขอติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติม
อ.ขวัญ (รองประกัน) โปรแกรม Adobe เดิมติด trial (โปรแกรมหมดอายุ)
45
นาย----- -----
ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ วิทย์ 3 (-)
2013-05-04 11:46:43
เครือข่ายแบบมีสาย (lan)
ip ไม่ถูกแจกมาจาก switch internet เลยใช้งานไม่ได้ทั้งห้อง
46
บันทึกโดยผู้ดูแลระบบ
บันทึกโดยเจ้าหน้าที่/ผู้ดูแลระบบ (Administrator/Staff)
2013-05-01 10:15:04
เครื่องคอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์กลางสาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเปิดไม่ติด
47
บันทึกโดยผู้ดูแลระบบ
บันทึกโดยเจ้าหน้าที่/ผู้ดูแลระบบ (Administrator/Staff)
2013-04-30 14:11:46
อื่นๆ
รับรายงานตัวนักศึกษา ณ กองคลัง มรส.
48
บันทึกโดยผู้ดูแลระบบ
บันทึกโดยเจ้าหน้าที่/ผู้ดูแลระบบ (Administrator/Staff)
2013-04-29 14:11:20
อื่นๆ
รับรายงานตัวนักศึกษา ณ กองคลัง มรส.
49
บันทึกโดยผู้ดูแลระบบ
บันทึกโดยเจ้าหน้าที่/ผู้ดูแลระบบ (Administrator/Staff)
2013-04-23 14:10:33
เครื่องคอมพิวเตอร์
ติดตั้งระบบปฏิบัติการเครื่องตัวเอง
50
บันทึกโดยผู้ดูแลระบบ
บันทึกโดยเจ้าหน้าที่/ผู้ดูแลระบบ (Administrator/Staff)
2013-04-23 14:08:32
เครื่องคอมพิวเตอร์
เครื่องพี่ตุ๊กตาไม่สามารถเข้าตัดยอดได้
51
บันทึกโดยผู้ดูแลระบบ
บันทึกโดยเจ้าหน้าที่/ผู้ดูแลระบบ (Administrator/Staff)
2013-04-22 14:07:55
เครื่องคอมพิวเตอร์
ติดตั้งระบบปฏิบัติการวินโดวส์เครื่องพี่ตา ศูนย์วิทยาศาสตร์
52
บันทึกโดยผู้ดูแลระบบ
บันทึกโดยเจ้าหน้าที่/ผู้ดูแลระบบ (Administrator/Staff)
2013-04-11 14:42:20
เครื่องคอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพี่เป้า(วิจัย) ไม่สามารถใช้งานพอร์ต USB ได้
53
บันทึกโดยผู้ดูแลระบบ
บันทึกโดยเจ้าหน้าที่/ผู้ดูแลระบบ (Administrator/Staff)
2013-04-09 11:18:05
เครื่องพิมพ์ (printer)
เครื่องคอมพิวเตอร์ อ.พัชนิยา ปริ้นไม่ได้
54
บันทึกโดยผู้ดูแลระบบ
บันทึกโดยเจ้าหน้าที่/ผู้ดูแลระบบ (Administrator/Staff)
2013-04-09 10:44:38
เครื่องคอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ อ.ถกล เปิดเครื่องไม่ได้
55
บันทึกโดยผู้ดูแลระบบ
บันทึกโดยเจ้าหน้าที่/ผู้ดูแลระบบ (Administrator/Staff)
2013-03-26 15:45:06
เครื่องคอมพิวเตอร์
ติดตั้งระบบปฏิบัติการวินโดวส์ 7 เครื่อง อ.จันทรา
56
บันทึกโดยผู้ดูแลระบบ
บันทึกโดยเจ้าหน้าที่/ผู้ดูแลระบบ (Administrator/Staff)
2013-03-26 11:07:00
แก้ไขข้อมูล web aplication
แก้ไขเว็ปไซต์ สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
57
บันทึกโดยผู้ดูแลระบบ
บันทึกโดยเจ้าหน้าที่/ผู้ดูแลระบบ (Administrator/Staff)
2013-03-25 11:05:56
เครื่องคอมพิวเตอร์
เครื่อง อ.จุฑามาศ กระจ่างศรี ไม่สามารถเข้าวินโดวส์ได้
58
บันทึกโดยผู้ดูแลระบบ
บันทึกโดยเจ้าหน้าที่/ผู้ดูแลระบบ (Administrator/Staff)
2013-03-20 16:00:11
virus (เครื่องติดไวรัส)
USB Drive ของ อ.กนกวรรณ ติดไวรัส
59
บันทึกโดยผู้ดูแลระบบ
บันทึกโดยเจ้าหน้าที่/ผู้ดูแลระบบ (Administrator/Staff)
2013-03-20 15:58:57
เครื่องคอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ ส.อ.ชัยนุสน ไม่สามารถใช้งานได้
60
บันทึกโดยผู้ดูแลระบบ
บันทึกโดยเจ้าหน้าที่/ผู้ดูแลระบบ (Administrator/Staff)
2013-03-19 15:57:59
เครื่องคอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ ผศ.พรพรหม ไม่สามารถใช้งานได้
61
บันทึกโดยผู้ดูแลระบบ
บันทึกโดยเจ้าหน้าที่/ผู้ดูแลระบบ (Administrator/Staff)
2013-03-15 11:37:50
แก้ไขข้อมูล web aplication
แก้ไขข้อมูลเว็บเพจ http://www.physics.sru.ac.th
62
บันทึกโดยผู้ดูแลระบบ
บันทึกโดยเจ้าหน้าที่/ผู้ดูแลระบบ (Administrator/Staff)
2013-03-15 10:36:17
อื่นๆ
สำรองลายเซนต์สแกนคณบดี
63
บันทึกโดยผู้ดูแลระบบ
บันทึกโดยเจ้าหน้าที่/ผู้ดูแลระบบ (Administrator/Staff)
2013-03-15 10:33:08
ระบบโทรศัพท์
หลอดไฟห้องคณบดีไม่ติด 2 หลอด
64
บันทึกโดยผู้ดูแลระบบ
บันทึกโดยเจ้าหน้าที่/ผู้ดูแลระบบ (Administrator/Staff)
2013-03-15 09:17:29
อื่นๆ
สแกนไฟล์และทำต้นฉบับ เอกสารแนะนำตัว รศ.ดร.ธงชัย เครือหงษ์
65
บันทึกโดยผู้ดูแลระบบ
บันทึกโดยเจ้าหน้าที่/ผู้ดูแลระบบ (Administrator/Staff)
2013-03-14 10:55:41
ระบบไฟฟ้า
ห้องคณบดีหลอดไฟไม่ติด 3 หลอด
66
นางศรีวรรณ ทองนุกูล
ตึกวิทย์อาหาร (3329)
2013-03-13 14:49:44
เครื่องคอมพิวเตอร์
เครื่อง ดร.พราวตา แชร์ปริ้นเตอร์ไม่ได้
67
นางสาวนลินี รักเพชร
ศูนย์วิทยาศาสตร์ชั้น 3 (363)
2013-03-13 14:48:19
เครื่องพิมพ์ (printer)
เครื่องพิมพ์ไม่สามารถแชร์ปริ้นเตอร์ได้
68
ดร.สุภาพร อภิรัตนานุสรณ์
ตึกวิทย์อาหาร (3329)
2013-03-13 14:47:42
เครื่องคอมพิวเตอร์
เครื่องฟัง youtube เสียงไม่ออก
69
บันทึกโดยผู้ดูแลระบบ
บันทึกโดยเจ้าหน้าที่/ผู้ดูแลระบบ (Administrator/Staff)
2013-03-13 11:27:10
เครื่องคอมพิวเตอร์
เครื่องผู้สอนห้องวิทย์ 2 เกิดอาการโหลดช้ามาก
70
บันทึกโดยผู้ดูแลระบบ
บันทึกโดยเจ้าหน้าที่/ผู้ดูแลระบบ (Administrator/Staff)
2013-04-05 11:04:19
เครือข่ายแบบมีสาย (lan)
ตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องเรียน วิทย์ 3 จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ 41 เครื่อง
71
บันทึกโดยผู้ดูแลระบบ
บันทึกโดยเจ้าหน้าที่/ผู้ดูแลระบบ (Administrator/Staff)
2013-03-13 10:05:05
เครื่องคอมพิวเตอร์
ตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องเรียน วิทย์ 2 จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ 41 เครื่อง
72
บันทึกโดยผู้ดูแลระบบ
บันทึกโดยเจ้าหน้าที่/ผู้ดูแลระบบ (Administrator/Staff)
2013-03-12 14:01:15
เครื่องคอมพิวเตอร์
ติดตั้งระบบปฏิบัติการวินโดวส์และโปรแกรใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์
73
บันทึกโดยผู้ดูแลระบบ
บันทึกโดยเจ้าหน้าที่/ผู้ดูแลระบบ (Administrator/Staff)
2013-03-12 13:59:01
เครื่องคอมพิวเตอร์
เช็คเครื่องคอมพิวเตอร์ ห้องเรียนวิทย์ 1 จำนวน 41 เครื่อง
74
บันทึกโดยผู้ดูแลระบบ
บันทึกโดยเจ้าหน้าที่/ผู้ดูแลระบบ (Administrator/Staff)
2013-03-11 09:47:02
เครื่องพิมพ์ (printer)
ผศ.ดร.สุรพล เนาวรัตน์ ต้องการติดตั้ง printer hp 1022
75
บันทึกโดยผู้ดูแลระบบ
บันทึกโดยเจ้าหน้าที่/ผู้ดูแลระบบ (Administrator/Staff)
2013-03-07 11:30:07
เครื่องคอมพิวเตอร์
ตรวจเช็คเครื่องรองคณบดี (รองวิจัย)
76
บันทึกโดยผู้ดูแลระบบ
บันทึกโดยเจ้าหน้าที่/ผู้ดูแลระบบ (Administrator/Staff)
2013-03-07 11:29:38
เครื่องคอมพิวเตอร์
ตรวจเช็คเครื่องรองคณบดี (รองประกัน)
77
บันทึกโดยผู้ดูแลระบบ
บันทึกโดยเจ้าหน้าที่/ผู้ดูแลระบบ (Administrator/Staff)
2013-03-03 14:25:01
ระบบโทรศัพท์
เดินสายโทรศัพท์ในห้องคณบดี หมายเลย 077355632
78
บันทึกโดยผู้ดูแลระบบ
บันทึกโดยเจ้าหน้าที่/ผู้ดูแลระบบ (Administrator/Staff)
2013-03-05 14:24:11
เครื่องคอมพิวเตอร์
ตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ห้องรองกิจการนักศึกษา
79
บันทึกโดยผู้ดูแลระบบ
บันทึกโดยเจ้าหน้าที่/ผู้ดูแลระบบ (Administrator/Staff)
2013-03-05 14:22:52
เครื่องพิมพ์ (printer)
เครื่องพิมพ์เครื่องเก่ามีปัญหาเสียงดังและกระดาษติด
80
บันทึกโดยผู้ดูแลระบบ
บันทึกโดยเจ้าหน้าที่/ผู้ดูแลระบบ (Administrator/Staff)
2013-02-26 10:06:20
โปรแกรมมีปัญหา
เครื่องนักวิชาการศึกษามีปัญหาใช้งาน mis ระบบพัฒนานักศึกษาไม่ได้
81
บันทึกโดยผู้ดูแลระบบ
บันทึกโดยเจ้าหน้าที่/ผู้ดูแลระบบ (Administrator/Staff)
2013-02-24 10:04:20
เครื่องคอมพิวเตอร์
ตรวจสอบเครื่องโน๊ตบุ๊ค lenovo v470 อ.วนิดา แจ้งมาว่าเปิดเครื่องไม่ติด
82
บันทึกโดยผู้ดูแลระบบ
บันทึกโดยเจ้าหน้าที่/ผู้ดูแลระบบ (Administrator/Staff)
2013-02-28 10:03:08
เครื่องคอมพิวเตอร์
Backup ข้อูลเครื่อง ผศ.ดร.สุรพล เนาวรัตน์
83
บันทึกโดยผู้ดูแลระบบ
บันทึกโดยเจ้าหน้าที่/ผู้ดูแลระบบ (Administrator/Staff)
0000-00-00 10:02:08
เครือข่ายแบบมีสาย (lan)
แก้ปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้งานโปรแกรม nero ไม่ได้ (เครื่อง อ.จุฑามาศ กระจ่างศรี)
84
บันทึกโดยผู้ดูแลระบบ
บันทึกโดยเจ้าหน้าที่/ผู้ดูแลระบบ (Administrator/Staff)
2013-03-02 10:01:02
โปรแกรมมีปัญหา
แก้ปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้งานโปรแกรม nero ไม่ได้ (เครื่อง ผศ.โสภณ บุญล้ำ)
85
บันทึกโดยผู้ดูแลระบบ
บันทึกโดยเจ้าหน้าที่/ผู้ดูแลระบบ (Administrator/Staff)
2013-01-27 15:13:56
ระบบปฏิบัติการ
ติดตั้งระบบปฏิบัติการแล้วโปรแกรมใช้งาน เครื่องพี่ปอ ศูนย์วิทยาศาสตร์
86
บันทึกโดยผู้ดูแลระบบ
บันทึกโดยเจ้าหน้าที่/ผู้ดูแลระบบ (Administrator/Staff)
2013-01-25 13:23:23
เครื่องคอมพิวเตอร์
ติดตั้งระบบปฏิบัติการ windows 7 ใหพี่เดือน (คณะพยาบาลศาสตร์)
87
บันทึกโดยผู้ดูแลระบบ
บันทึกโดยเจ้าหน้าที่/ผู้ดูแลระบบ (Administrator/Staff)
2013-01-25 13:21:36
เครื่องคอมพิวเตอร์
เครื่องป้านงคารญ พัง
88
บันทึกโดยผู้ดูแลระบบ
บันทึกโดยเจ้าหน้าที่/ผู้ดูแลระบบ (Administrator/Staff)
2013-01-22 21:29:13
ระบบเครือข่ายไร้สาย (wifi)
เครือข่ายไร้สายล่ม
89
บันทึกโดยผู้ดูแลระบบ
บันทึกโดยเจ้าหน้าที่/ผู้ดูแลระบบ (Administrator/Staff)
2013-01-20 14:27:30
เครื่องคอมพิวเตอร์
ลงวินโดวส์เครื่องพี่ตา (ศูนย์วิทยาศาสตร์)
90
บันทึกโดยผู้ดูแลระบบ
บันทึกโดยเจ้าหน้าที่/ผู้ดูแลระบบ (Administrator/Staff)
2013-01-16 09:22:29
โปรแกรมมีปัญหา
เครื่องอาจารย์ สุรพล ไม่สามารถเปิดไฟล์ PDF ได้
91
บันทึกโดยผู้ดูแลระบบ
บันทึกโดยเจ้าหน้าที่/ผู้ดูแลระบบ (Administrator/Staff)
2013-01-15 09:20:26
ระบบแสดงผล (โปรเจคเตอร์)
ติดตั้ง โปรเจคเตอร์ห้องประสิทธิภาพ (ติดตั้งตัวใหม่ในห้องประสิทธิภาพและย้ายตัวเก่าในห้องประสิทธิภาพลงมาห้องวิทย์ 2)
92
บันทึกโดยผู้ดูแลระบบ
บันทึกโดยเจ้าหน้าที่/ผู้ดูแลระบบ (Administrator/Staff)
2013-01-15 09:19:37
ระบบแสดงผล (โปรเจคเตอร์)
ติดตั้ง โปรเจคเตอร์ห้องวิทย์ 2 (ตัวเก่าระเบิด)
93
บันทึกโดยผู้ดูแลระบบ
บันทึกโดยเจ้าหน้าที่/ผู้ดูแลระบบ (Administrator/Staff)
2013-01-15 09:17:20
แก้ไขข้อมูล web aplication
แก้ๆไขข้อมูลระบบประเมินรายวิชา set url ผิดพลาด
94
บันทึกโดยผู้ดูแลระบบ
บันทึกโดยเจ้าหน้าที่/ผู้ดูแลระบบ (Administrator/Staff)
2012-12-15 09:14:40
ขอติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติม
ติดตั้งโปรแกรม Nero ultra 7.0 ในเครื่องคอมพิวเตอร์ วิทย์ 2 จำนวน 41 เครื่อง (อ.ธนสาร)
95
บันทึกโดยผู้ดูแลระบบ
บันทึกโดยเจ้าหน้าที่/ผู้ดูแลระบบ (Administrator/Staff)
2012-12-15 09:13:27
ขอติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติม
ติดตั้งโปรแกรม visual studio 2008 ในเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 41 เครื่องในห้อง วิทย์ 2 (อ.ถนอม)
96
เด็กชายจุมพล ทองสอน
สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ (587)
2013-01-15 19:09:56
ระบบเครือข่ายไร้สาย (wifi)
ทดสอบแจ้งปัญหาระยะไกล
97
บันทึกโดยผู้ดูแลระบบ
บันทึกโดยเจ้าหน้าที่/ผู้ดูแลระบบ (Administrator/Staff)
2013-01-14 14:45:25
เครื่องคอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์สาขาสาธาใช้งานไม่ได้ (สงสัยว่าไวรัส)
98
เด็กชายจุมพล ทองสอน
สโมสรคณะวิทยาศาสตร์ (-)
2013-01-15 14:29:42
เครื่องคอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถใช้งานได้
99
บันทึกโดยผู้ดูแลระบบ
บันทึกโดยเจ้าหน้าที่/ผู้ดูแลระบบ (Administrator/Staff)
2013-01-08 14:27:12
ระบบเครือข่ายไร้สาย (wifi)
เครื่อง notebook lenovo v470 เล่น internet ไม่ได้ อ.เกษร
100
บันทึกโดยผู้ดูแลระบบ
บันทึกโดยเจ้าหน้าที่/ผู้ดูแลระบบ (Administrator/Staff)
2013-01-06 14:25:36
ขอติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติม
ติดตั้งโปรแกรม visual studio 2010 ในคอมพิวเตอร์จำนวน 41 เครื่อง ร้องขอโดย อ.อมรเทพ แก้วภิบาล
101
บันทึกโดยผู้ดูแลระบบ
บันทึกโดยเจ้าหน้าที่/ผู้ดูแลระบบ (Administrator/Staff)
2013-01-16 14:24:17
เครื่องพิมพ์ (printer)
เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถพิมพ์งานได้ (ดร.เกษร)
102
บันทึกโดยผู้ดูแลระบบ
บันทึกโดยเจ้าหน้าที่/ผู้ดูแลระบบ (Administrator/Staff)
2012-12-15 14:24:04
เครือข่ายแบบมีสาย (lan)
ติดตั้ง server สำหรับ ทำระบบ authentication
103
บันทึกโดยผู้ดูแลระบบ
บันทึกโดยเจ้าหน้าที่/ผู้ดูแลระบบ (Administrator/Staff)
2014-05-15 14:23:34
เครื่องคอมพิวเตอร์
จัดการเครื่องผู้สอนของแต่ละห้องเรียน ให้ bypass ระบบ authentication
104
บันทึกโดยผู้ดูแลระบบ
บันทึกโดยเจ้าหน้าที่/ผู้ดูแลระบบ (Administrator/Staff)
2014-05-12 14:21:03
เครื่องคอมพิวเตอร์
เครื่องดับ เปิดใหม่บู๊ตค้าง
105
บันทึกโดยผู้ดูแลระบบ
บันทึกโดยเจ้าหน้าที่/ผู้ดูแลระบบ (Administrator/Staff)
2014-05-15 14:19:01
เครื่องคอมพิวเตอร์
ห้องวิทย์ 3 เครื่องผู้สอนใช้งาน Internet ไม่ได้
106
บันทึกโดยผู้ดูแลระบบ
บันทึกโดยเจ้าหน้าที่/ผู้ดูแลระบบ (Administrator/Staff)
2014-05-15 14:18:41
เครื่องคอมพิวเตอร์
เครื่อง pc all in one อ.อานนท์ ชูแก้ว เปิดเครื่องไม่ได้ ไม่มีการตอบสนอง แก้ไขโดยรื้อเครื่องแล้วทำการล้างการตั้งค่า
107
บันทึกโดยผู้ดูแลระบบ
บันทึกโดยเจ้าหน้าที่/ผู้ดูแลระบบ (Administrator/Staff)
2014-05-15 13:21:21
เครือข่ายแบบมีสาย (lan)
ทดสอบแจ้งปัญหาคอมพิวเตอร์
รายการแจ้งซ่อมระหว่างวันที่ 0000-00-00 ถึงวันที่ 2019-02-18 มี 107 รายการ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
Computer LAB - http://www.sci.sru.ac.th/crp
ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ออนไลน์ : Computer Repair SCI&TECH SRU
ติดต่อสอบถาม : 098-495-1651,077-913-366
Webmaster : เด็กชายจุมพล ทองสอน  E-mail : joe_mastery@hotmail.com
การแสดงผลที่ดีที่สุดของหน้าจออยู่ที่ 1366x768 px