Rajabhat day

Event Description

ขอเชิญร่วมกิจกรรม ” วันราชภัฏ 14 กุมภาพันธ์ ”

08.00 น. ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระภิกษุสงฆ์ 19 รูป
08.30 น. ร่วมพิธีทำบุญวันราชภัฏและเปิด อาคารสำนักงานอธิการบดี(หลังใหม่)
10.00 น. บรรยายพิเศษ วันราชภัฏและประกาศสัตยายันความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

วันพุทธ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี(หลังใหม่) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี