1660760
เข้าชมวันนี้
เข้าชมเมื่อวาน
เข้าชมทั้งสัปดาห์
เข้าชมสัปดาห์ที่แล้ว
เข้าชมทั้งเดือน
เข้าชมเดือนที่แล้ว
เข้าชมรวมทั้งหมด
49
1139
1188
1648750
36654
41104
1660760
หมายเลขไอพี : 54.162.94.15
เวลาของเซิฟเวอร์ : 2017-06-26 00:27:23
.
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นองค์กรชั้นนำแห่งภูมิภาค ด้านการผลิตบัณฑิต วิจัยและนวัตกรรม บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 60) ที่เรียนปรับพื้นฐานวิชาคณิศาสตร์ศาสตร์-วิทยาศาสตร์ เข้าร่วมตอบแบบประเมินโครงการตามลิ้งนี้ เพื่อการพัฒนา/ปรับปรุง และยกระดับการจัดโครงการในครั้งต่อไป  ขอขอบคุณ ฝ่่ายประเมินโครงการ
  23-06-2560   ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 60) ที่เรียนปรับพื้นฐานวิชาคณิศาสตร์ศาสตร์-วิทยาศาสตร์ เข้าร่วมตอบแบบประเมินโครงการตามลิ้งนี้ เพื่อการพัฒนา/ปรับปรุง และยกระดับการจัดโครงการในครั้งต่อไป ขอขอบคุณ ฝ่่ายประเมินโครงการ
 
ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบเพิ่มเติมกรณีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560
  21-06-2560   ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบเพิ่มเติมกรณีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560
 
ขอแสดงความยินดี บุคลากรสาขาวิชาฟิสิกส์ ได้รับการพิจารณาบทความให้เป็นบทความ “ดีเด่น” สาขาพลังงานลมและน้ำ
  21-06-2560   ขอแสดงความยินดี บุคลากรสาขาวิชาฟิสิกส์ ได้รับการพิจารณาบทความให้เป็นบทความ “ดีเด่น” สาขาพลังงานลมและน้ำ
 
ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสภณ บุญล้ำ เนื่องในโอกาส ได้รับประกาศเกียรติคุณ “บุคคลต้นแบบประเภท คุณธรรม ๙ ประการ ตามพระราชดำรัส พ
  21-06-2560   ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสภณ บุญล้ำ เนื่องในโอกาส ได้รับประกาศเกียรติคุณ “บุคคลต้นแบบประเภท คุณธรรม ๙ ประการ ตามพระราชดำรัส พ
 
บรรยากาศการเรียนปรับพื้นฐาน-นักศึกษาใหม่ประจำปี-2560
  20-06-2560   บรรยากาศการเรียนปรับพื้นฐาน-นักศึกษาใหม่ประจำปี-2560
 
กิจกรรมสโมรสรนักศึกษาและรุ่นพี่แต่ละสาขาวิชาจัดโครงการรับขวัญน้องใหม่ ณ ลานกิจกรรมอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการสารสนเทศ
  20-06-2560   กิจกรรมสโมรสรนักศึกษาและรุ่นพี่แต่ละสาขาวิชาจัดโครงการรับขวัญน้องใหม่ ณ ลานกิจกรรมอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการสารสนเทศ
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รับสมัครนักศึกษาใหม่ (เพิ่มเติมรอบที่ 2) วันที่ 20-24 เมษายน 2560
รับสมัครที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ไม่เว้นวันหยุดราชการ เวลา 08.30-15.00 น.

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัครเพิ่มเติม รอบที่ 2

 • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น
 • ชีววิทยา
 • เคมี
 • สัตวศาสตร์
 • อนามัยสิ่งแวดล้อม
 • พืชศาสตร์
 • ฟิสิกส์
 • การจัดการภัยพิบัติ
 • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 • เทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 • เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (รับ ม.6)
 • เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (เทียบ)
 • ระบบสารสนเทศ วิชาเอกธุรกิจออนไลน์


หมายเหตุ ในกรณีที่เคยสมัครให้นำหลักฐานการสมัครมายื่นที่มหาวิทยาลัย
- ใบรายงานผลการเรียน
- รูปถ่ายนักเรียน/หรือนักศึกษา 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
- นักศึกษาที่ไม่เคยผ่านการสมัคร มีความประสงค์จะสมัครใหม่ ชำระเงินที่กองคลังของมหาวิทยาลัย จำนวน 300 บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 077913357 หรือ 077913333 ต่อ 3911 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน