1660804
เข้าชมวันนี้
เข้าชมเมื่อวาน
เข้าชมทั้งสัปดาห์
เข้าชมสัปดาห์ที่แล้ว
เข้าชมทั้งเดือน
เข้าชมเดือนที่แล้ว
เข้าชมรวมทั้งหมด
93
1139
1232
1648750
36698
41104
1660804
หมายเลขไอพี : 54.162.94.15
เวลาของเซิฟเวอร์ : 2017-06-26 00:31:30
.
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นองค์กรชั้นนำแห่งภูมิภาค ด้านการผลิตบัณฑิต วิจัยและนวัตกรรม บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 60) ที่เรียนปรับพื้นฐานวิชาคณิศาสตร์ศาสตร์-วิทยาศาสตร์ เข้าร่วมตอบแบบประเมินโครงการตามลิ้งนี้ เพื่อการพัฒนา/ปรับปรุง และยกระดับการจัดโครงการในครั้งต่อไป    ขอขอบคุณ ฝ่่ายประเมินโครงการ
  23-06-2560   ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 60) ที่เรียนปรับพื้นฐานวิชาคณิศาสตร์ศาสตร์-วิทยาศาสตร์ เข้าร่วมตอบแบบประเมินโครงการตามลิ้งนี้ เพื่อการพัฒนา/ปรับปรุง และยกระดับการจัดโครงการในครั้งต่อไป ขอขอบคุณ ฝ่่ายประเมินโครงการ
 
ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบเพิ่มเติมกรณีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560
  21-06-2560   ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบเพิ่มเติมกรณีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560
 
ขอแสดงความยินดี บุคลากรสาขาวิชาฟิสิกส์ ได้รับการพิจารณาบทความให้เป็นบทความ “ดีเด่น” สาขาพลังงานลมและน้ำ
  21-06-2560   ขอแสดงความยินดี บุคลากรสาขาวิชาฟิสิกส์ ได้รับการพิจารณาบทความให้เป็นบทความ “ดีเด่น” สาขาพลังงานลมและน้ำ
 
ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสภณ บุญล้ำ เนื่องในโอกาส ได้รับประกาศเกียรติคุณ  “บุคคลต้นแบบประเภท คุณธรรม ๙ ประการ  ตามพระราชดำรัส พ
  21-06-2560   ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสภณ บุญล้ำ เนื่องในโอกาส ได้รับประกาศเกียรติคุณ “บุคคลต้นแบบประเภท คุณธรรม ๙ ประการ ตามพระราชดำรัส พ
 
บรรยากาศการเรียนปรับพื้นฐาน-นักศึกษาใหม่ประจำปี-2560
  20-06-2560   บรรยากาศการเรียนปรับพื้นฐาน-นักศึกษาใหม่ประจำปี-2560
 
กิจกรรมสโมรสรนักศึกษาและรุ่นพี่แต่ละสาขาวิชาจัดโครงการรับขวัญน้องใหม่ ณ ลานกิจกรรมอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการสารสนเทศ
  20-06-2560   กิจกรรมสโมรสรนักศึกษาและรุ่นพี่แต่ละสาขาวิชาจัดโครงการรับขวัญน้องใหม่ ณ ลานกิจกรรมอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการสารสนเทศ
 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กำหนดจัดโครงการการฝึกอบรมระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ ปีที่ 4 และอาจารย์ประจำสาขา จำนวน 55 คน โดยการอบรมจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2560 ณ ห้องราชาวดี คณะนิติศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถทางด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2014 โดยมีกำหนดการณ์ดังนี้

วันที่ 8 มิถุนายน 2560
   - 08.30 - 08.45   registration
   - 08.45 - 09.00   Opening
   - 09.00 - 10.00   Introduction to EMS,ISO system,EMS concept
   - 10.00 - 10.15   Refreshment
   - 10.15 - 11.15   Requirements of ISO14001:2015
   - 11.15 - 12.15   First workshop
   - 12.15 - 13.00   Lunch
   - 13.00 - 14.00   Requiments (Continue)
   - 14.00 - 14.30   Second workshop
   - 14.30 - 14.45   Refreshment
   - 14.45 - 15.45   Requiments (Continue)
   - 15.45 - 16.15   Third workshop

วันที่ 9 มิถุนายน 2560
   - 08.30 - 09.00   Registration
                           Summary for the first day and lesson learnt
   - 09.00 - 10.30   Requiments (Continue) Document preparation
   - 10.30 - 10.45   Refreshment
   - 10.45 - 12.15   Requiments (Continue)
   - 12.15 - 13.00   Lunch
   - 13.00 - 14.30   Auditing system
   - 14.30 - 14.45   Refreshment
   - 14.45 - 15.15   Auditing system
   - 15.15 - 16.15   Conclusion and closing