1662065
เข้าชมวันนี้
เข้าชมเมื่อวาน
เข้าชมทั้งสัปดาห์
เข้าชมสัปดาห์ที่แล้ว
เข้าชมทั้งเดือน
เข้าชมเดือนที่แล้ว
เข้าชมรวมทั้งหมด
1354
1139
2493
1648750
37959
41104
1662065
หมายเลขไอพี : 54.162.147.179
เวลาของเซิฟเวอร์ : 2017-06-26 22:29:03

 

ชื่อหลักสูตร    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
                     Bachelor of Science Program in Industrial Design

ชื่อปริญญาภาษาไทย  วิทยาศาสตรบัณฑิต (ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)
                                 Bachelor of Science (Industrial Design)

คุณสมบัติสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
            ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการออกแบบผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม สามารถประยุกต์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ในงานอุตสาหกรรมด้วยความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ สามารถทำงานได้ในภาครัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรเอกชน
เช่น นักวิชาการอุตสาหกรรม / เจ้าหน้าที่ออกแบบผลิตภัณฑ์ เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์  ฝ่ายค้นคว้าและวิจัยผลิตภัณฑ์ ประกอบอาชีพอิสระ ศึกษาต่อได้

              คลิ๊กเพื่อเข้าชมเว็บไซต์สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม