1845045
เข้าชมวันนี้
เข้าชมเมื่อวาน
เข้าชมทั้งสัปดาห์
เข้าชมสัปดาห์ที่แล้ว
เข้าชมทั้งเดือน
เข้าชมเดือนที่แล้ว
เข้าชมรวมทั้งหมด
963
1012
7880
1831940
21800
30364
1845045
หมายเลขไอพี : 172.18.9.91
เวลาของเซิฟเวอร์ : 2017-10-21 20:51:23

   

 

ชื่อหลักสูตร    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการภัยพิบัติ
                     Bachelor of Science Program in disaster

ชื่อปริญญาภาษาไทย  วิทยาศาสตรบัณฑิต (การจัดการภัยพิบัติ)
                                 Bachelor of Science (disaster)

คุณสมบัติสาขาวิชาการจัดการภัยพิบัติ
            ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการจัดการภัยพิบัติเป็นการพัฒนาบุคคลและสังคมให้มีศักยภาพในการป้องกัน และรับมือภัยพิบัติ

              คลิ๊กเพื่อเข้าชมเว็บไซต์สาขาวิชาการจัดการภัยพิบัติ