1845724
เข้าชมวันนี้
เข้าชมเมื่อวาน
เข้าชมทั้งสัปดาห์
เข้าชมสัปดาห์ที่แล้ว
เข้าชมทั้งเดือน
เข้าชมเดือนที่แล้ว
เข้าชมรวมทั้งหมด
487
1155
487
1837165
22479
30364
1845724
หมายเลขไอพี : 172.18.9.91
เวลาของเซิฟเวอร์ : 2017-10-22 17:12:11

   


ผศ.สุรินทร์ สมณะ
คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
 

ดร.เกษร เมืองทิพย์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

อาจารย์จันทรา  บุญวิชัย
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

อาจารย์อาดือนา นิโด
รองคณบดีฝ่ายวิจัย วางแผนและพัฒนา

ดร.สุพรรณิการ์ ศรีบัวทอง
รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและบริการวิชาการ

นางสาวขนิษฐา  วิโสจสงคราม
หัวหน้าสำนักงานคณบดี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี