1774564
เข้าชมวันนี้
เข้าชมเมื่อวาน
เข้าชมทั้งสัปดาห์
เข้าชมสัปดาห์ที่แล้ว
เข้าชมทั้งเดือน
เข้าชมเดือนที่แล้ว
เข้าชมรวมทั้งหมด
113
1523
113
1762915
34130
70678
1774564
หมายเลขไอพี : 54.144.29.233
เวลาของเซิฟเวอร์ : 2017-08-20 01:31:55

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีจัดโครงการนิเทศน์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยนำด้วย ดร.ไซนียะ สะมาลา หัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา และ ดร.เบญจมาศ หนูแป้น ได้ออกนิเทศน์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ สงขลา และบริษัทห้องปฏิบัติการกลางสงขลา จำกัด เพื่อเป็นการพบปะผู้บริหารสถานประกอบการณ์ และเป็นการพบปะนักศึกษาที่ออกสู่ศูนย์ฝึก