1845085
เข้าชมวันนี้
เข้าชมเมื่อวาน
เข้าชมทั้งสัปดาห์
เข้าชมสัปดาห์ที่แล้ว
เข้าชมทั้งเดือน
เข้าชมเดือนที่แล้ว
เข้าชมรวมทั้งหมด
1003
1012
7920
1831940
21840
30364
1845085
หมายเลขไอพี : 172.18.9.91
เวลาของเซิฟเวอร์ : 2017-10-21 20:59:21

   

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอแสดงความยินดีกับ

- นายไพรวัลย์ พงษ์หวาน  นางสาวปริยาภัทร แซ่เฮ่า นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์
- อาจารย์ชัยนุสนธ์ เกษตรพงศ์ศาล อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์

เนื่องในโอกาสได้รับการพิจารณาบทความให้เป็นบทความ “ดีเด่น” สาขาพลังงานลมและน้ำ จากบทความเรื่อง
“ประสิทธิภาพเครื่องกำเนิดไฟฟ้าซิงโครนัสความเร็วรอบต่ำจากมอเตอร์เหลือใช้”
ในการประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2560
13th Conference On Energy Network of Thailand
โรงแรมดิเอ็มเพลส เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่