1894996
เข้าชมวันนี้
เข้าชมเมื่อวาน
เข้าชมทั้งสัปดาห์
เข้าชมสัปดาห์ที่แล้ว
เข้าชมทั้งเดือน
เข้าชมเดือนที่แล้ว
เข้าชมรวมทั้งหมด
258
893
2440
1887059
9501
32046
1894996
หมายเลขไอพี : 172.18.9.91
เวลาของเซิฟเวอร์ : 2017-12-14 11:25:36

   

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสภณ บุญล้ำ เนื่องในโอกาสจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี    ได้มอบประกาศเกียรติคุณ  “บุคคลต้นแบบประเภท คุณธรรม ๙ ประการ  ตามพระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้านเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมอบให้ไว้ ณ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐