1845810
เข้าชมวันนี้
เข้าชมเมื่อวาน
เข้าชมทั้งสัปดาห์
เข้าชมสัปดาห์ที่แล้ว
เข้าชมทั้งเดือน
เข้าชมเดือนที่แล้ว
เข้าชมรวมทั้งหมด
573
1155
573
1837165
22565
30364
1845810
หมายเลขไอพี : 172.18.9.91
เวลาของเซิฟเวอร์ : 2017-10-22 18:48:35

   

 

การบริการวิชาการแก่ชุมชนเป็นอีกภารกิจหนึ่งที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดำเนินการมาตลอด เพื่อถ่ายทอดความรู้ความสามารถทางด้านต่างๆให้กับกลุ่มเกษตรกร หน่วยงานต่างๆที่สนใจและกลุ่มเป้าหมายที่ทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้กำหนดใว้

โครงการครั้งนี้เป็นโครงการของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ซึ่งเป็นสาขาวิชาที่ได้รับความสนใจจากบุคคลภายนอกมากมาย โครงการบริการวิชาการครั้งนี้เป็นการอบรมการทำผลิตภัณ์จากกระท้อนให้กลุ่มผู้สนใจในเขตคลองน้อย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกัญญา ไหมเครือแก้ว เป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ โดยหลังการอบรม ผู้เข่าร่วมอบรมได้บอกกับทางวิทยากรใว้ด้วยว่า "กระท้อนที่ได้รับความรู้จากท่านวิทยากร ในการแปรรูปครั้งนี้ พวกเราจะนำมาแสดงผลงานใน งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560 ที่กำลังจะถึงด้วย"