1895057
เข้าชมวันนี้
เข้าชมเมื่อวาน
เข้าชมทั้งสัปดาห์
เข้าชมสัปดาห์ที่แล้ว
เข้าชมทั้งเดือน
เข้าชมเดือนที่แล้ว
เข้าชมรวมทั้งหมด
319
893
2501
1887059
9562
32046
1895057
หมายเลขไอพี : 172.18.9.91
เวลาของเซิฟเวอร์ : 2017-12-14 11:31:24

   

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมการเขียนผลงานตำแหน่งทางวิชาการ และ การเรียนการสอน การวัดประเมินผล และการทวนสอบ ในวันที่ 13 กันยายน 2560 โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิคือ รศ.ประสิทธิ์ ทองแจ่ม เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ตลอดกาบอบรม โครงการดังกล่าวนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากโครงการครอบครัววิชาการ เป็นโครงการที่คณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดขึ้นเพื่อสร้างอาจารย์ให้เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ