1915512
เข้าชมวันนี้
เข้าชมเมื่อวาน
เข้าชมทั้งสัปดาห์
เข้าชมสัปดาห์ที่แล้ว
เข้าชมทั้งเดือน
เข้าชมเดือนที่แล้ว
เข้าชมรวมทั้งหมด
383
443
4116
1907816
9937
20080
1915512
หมายเลขไอพี : 172.18.9.91
เวลาของเซิฟเวอร์ : 2018-01-20 19:35:13

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการค่ายพัฒนาการคิดทางคณิตศาสตร์ โรงเรียนเบญจมเพทอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี ขึ้น ณ ห้อง ปัญญวิทย์ อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรินทร์ สมณะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ

ผู้ช่วยศาสตารจารย์สุรินทร์ สมณะ กล่าวว่า "คณิตศาสตร์เป็นศาสตร์ที่สำคัญ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีจะเป็นศาสตร์ที่พัฒนาไปร่วมกัน คณิตศาสตร์เป็นฐานของศาสตร์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเขียนโปรแกรม การคิดวิเคราะห์ ประเทศไหนที่มีคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีพัฒนาไปพร้อมๆกัน ประเทศนั้นจะเป็นประเทศที่พัฒนาได้รวดเร็วมากยกตัวอย่างเช่นประเทศญี่ปุ่น"