1915522
เข้าชมวันนี้
เข้าชมเมื่อวาน
เข้าชมทั้งสัปดาห์
เข้าชมสัปดาห์ที่แล้ว
เข้าชมทั้งเดือน
เข้าชมเดือนที่แล้ว
เข้าชมรวมทั้งหมด
393
443
4126
1907816
9947
20080
1915522
หมายเลขไอพี : 172.18.9.91
เวลาของเซิฟเวอร์ : 2018-01-20 19:39:03

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.) จัดอบรมการเรียนการสอนแบบ Online ยุค Thailand 4.0 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 ณ ห้องภูมิพัฒน์ อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยมุ่งพัฒนาบุคลากรสายวิชาการกว่า 120 คน ให้สามารถออกแบบและสร้างเนื้อหาบทเรียนในระบบออนไลน์ เพิ่มศักยภาพและช่องทางในการเรียนรู้ในทุกมิติ

รศ. ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร รักษาราชการแทนอธิการบดี (มรส.) กล่าวว่า ปัจจุบันระบบการศึกษาในรูปแบบ ออนไลน์
ได้รับความนิยมอย่างสูง ซึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งในการจัดการศึกษาที่พัฒนาบทเรียนในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถทำให้ศึกษาหาความรู้ได้ตลอดเวลา และเพื่อสนองหลักการดังกล่าวอาจารย์ผู้สอนจึงจำเป็นต้องมีทักษะในการสร้างบทเรียนออนไลน์รวมไปถึงการมีทักษะการใช้เครื่องมือในระบบ e-learning ที่ถูกต้องเพิ่มศักยภาพและช่องทางในการเรียนรู้ของผู้ศึกษาต่อไป

ด้าน ผศ.สุรินทร์ สมณะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (มรส.) เผยว่า ฝ่ายวิชาการของคณะเล็งเห็นถึงประโยชน์ทางด้านการศึกษา จากการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ โดยการส่งเสริมทักษะและพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ให้มีความรู้ที่สามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนออนไลน์อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เข้าถึงเนื้อหาวิชา แหล่งค้นคว้าที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนได้ครบถ้วนทุกมิติ


เทพพิทักษ์ ยศหมึก ข่าว

สมยศ นุ่นจำนงค์ ภาพ
ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

2017-12-14-online-education-system.jpg2017-12-14-online-education-system1.jpg2017-12-14-online-education-system2.jpg2017-12-14-online-education-system4.jpgDSC_0375.JPGDSC_0382.JPGDSC_0389.JPGDSC_0611.JPGDSC_0623.JPGDSC_0634.JPG