1845807
เข้าชมวันนี้
เข้าชมเมื่อวาน
เข้าชมทั้งสัปดาห์
เข้าชมสัปดาห์ที่แล้ว
เข้าชมทั้งเดือน
เข้าชมเดือนที่แล้ว
เข้าชมรวมทั้งหมด
570
1155
570
1837165
22562
30364
1845807
หมายเลขไอพี : 172.18.9.91
เวลาของเซิฟเวอร์ : 2017-10-22 18:47:57

   

สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รับการเข้าตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องสาธาฯ1 โดยสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมเป็นสาขาวิชาใหม่ที่เปิดรับนักศึกษา