1897843
เข้าชมวันนี้
เข้าชมเมื่อวาน
เข้าชมทั้งสัปดาห์
เข้าชมสัปดาห์ที่แล้ว
เข้าชมทั้งเดือน
เข้าชมเดือนที่แล้ว
เข้าชมรวมทั้งหมด
943
407
943
1892556
12348
32046
1897843
หมายเลขไอพี : 172.18.9.91
เวลาของเซิฟเวอร์ : 2017-12-17 18:56:58

   

:
 • นางสาวณัฐธิดา ศรีราชยา
  นางสาวณัฐธิดา ศรีราชยา

  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุฒิการศึกษา วท.ม.
  สถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  โทรศัพท์ภายใน 077-355633
  อีเมล mns_pt@yahoo.com
  ความเชี่ยวชาญ ยาง
     
 • นายนิภาส ลีนะธรรม
  นายนิภาส ลีนะธรรม

  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุฒิการศึกษา วศ.ม. อุตสาหการ
  สถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  โทรศัพท์ภายใน 860
  อีเมล Nipas_ytrc@hotmail.co.th
  Nipas.lee@sru.ac.th
  ความเชี่ยวชาญ การควบคุมคุณภาพ,การออกแบบการทดลอง
     
 • นายอาดือนา นิโด
  นายอาดือนา นิโด

  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุฒิการศึกษา คม.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
  สถาบัน ม.ราชภัฎพระนคร
  โทรศัพท์ภายใน 077-355633
  อีเมล  
  ความเชี่ยวชาญ  
     
 • ผศ.พีระพัฒฏ์ ทองละเอียด
  ผศ.พีระพัฒฏ์ ทองละเอียด

  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุฒิการศึกษา กศ.ม. อุตสาหกรรมศึกษา
  สถาบัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
  โทรศัพท์ภายใน 860
  อีเมล  
  ความเชี่ยวชาญ อุตสาหกรรมศึกษา
     

.