1897900
เข้าชมวันนี้
เข้าชมเมื่อวาน
เข้าชมทั้งสัปดาห์
เข้าชมสัปดาห์ที่แล้ว
เข้าชมทั้งเดือน
เข้าชมเดือนที่แล้ว
เข้าชมรวมทั้งหมด
1000
407
1000
1892556
12405
32046
1897900
หมายเลขไอพี : 172.18.9.91
เวลาของเซิฟเวอร์ : 2017-12-17 19:06:36

   

:
 • ดร.จิตติมา ศีลประชาวงศ์
  ดร.จิตติมา ศีลประชาวงศ์

  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุฒิการศึกษา Dtech
  สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีซิดนีย์
  โทรศัพท์ภายใน 077-355633
  อีเมล jittima@sru.ac.th
  ความเชี่ยวชาญ คอมพิวเตอร์
     
 • นางกชกร เพ็งศรี
  นางกชกร เพ็งศรี

  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุฒิการศึกษา สต.ม.สถิติ 
  สถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  โทรศัพท์ภายใน 077-355633
  อีเมล  -
  ความเชี่ยวชาญ  
     
 • นางสาวกรรณิการ์ แก้วเชื้อ
  นางสาวกรรณิการ์ แก้วเชื้อ

  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุฒิการศึกษา วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ
  สถาบัน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  โทรศัพท์ภายใน 077-355633
  อีเมล kannika_k@sru.ac.th
  ความเชี่ยวชาญ คอมพิวเตอร์
     
 • นางสาวจุฑาพร อินทะสะระ
  นางสาวจุฑาพร อินทะสะระ

  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุฒิการศึกษา วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์
  สถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  โทรศัพท์ภายใน 077-355633
  อีเมล jutaporn.i@gmail.com
  ความเชี่ยวชาญ วิศวกรรมซอฟท์แวร์ การทดสอบซอฟ์ทแวร์
     
 • นางสาวธิดา บุตรรักษ์
  นางสาวธิดา บุตรรักษ์

  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุฒิการศึกษา คอม.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
  สถาบัน ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้า
  โทรศัพท์ภายใน 077-355633
  อีเมล tida_saw@hotmail.com
  ความเชี่ยวชาญ การพัฒนาเว็บไซต์
     
 • นางสาวสุรางคนางค์ เจริญรักษ์
  นางสาวสุรางคนางค์ เจริญรักษ์

  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุฒิการศึกษา วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ
  สถาบัน ม.เกษตรศาสตร์
  โทรศัพท์ภายใน 077-355633
  อีเมล surangkanang.j@gmail.com
  ความเชี่ยวชาญ  
    ลาศึกษาต่อ
 • นายกฤษณ์ ศรีพร
  นายกฤษณ์ ศรีพร

  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุฒิการศึกษา วท.ม.ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
  สถาบัน ม.พระจอมเกล้าธนบุรี
  โทรศัพท์ภายใน 077-355633
  อีเมล krit_kmutt@hotmail.com
  ความเชี่ยวชาญ ระบบเครือข่าย ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
     
 • นายณรงค์ศักดิ์ จายางกูร
  นายณรงค์ศักดิ์ จายางกูร

  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุฒิการศึกษา คม.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
  สถาบัน สภาบันเทคโนโลยีพระจอมเหล้าพระนครเหนือ
  โทรศัพท์ภายใน 077-355633
  อีเมล narongsak@sru.ac.th
  ความเชี่ยวชาญ เหมืองข้อมูล คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
  การจัดเก็บและการสืบค้น
     
 • นายทรงศักดิ์ พรหมเมตจิต
  นายทรงศักดิ์ พรหมเมตจิต

  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุฒิการศึกษา กศ.บ. หัตถศึกษาและอุตสาหกรรมศิลป์
  สถาบัน  
  โทรศัพท์ภายใน 077-355633
  อีเมล  -
  ความเชี่ยวชาญ  
     
 • นายธนาวิทย์ รัตนเกียรติขจร
  นายธนาวิทย์ รัตนเกียรติขจร

  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุฒิการศึกษา วท.ม.วิทยาการคอมพิวเตอร์
  สถาบัน ม.สงขลานครินทร์
  โทรศัพท์ภายใน 077-355633
  อีเมล r_thanawit@hotmail.com
  ความเชี่ยวชาญ การเขียนโปรแกรม ระบบฐานข้อมูล
  การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
     
 • นายนิธิศ เสาแก้ว
  นายนิธิศ เสาแก้ว

  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุฒิการศึกษา วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ
  สถาบัน ม.รังสิต
  โทรศัพท์ภายใน 077-355633
  อีเมล diamoud2515@hotmail.com
  ความเชี่ยวชาญ ฐานข้อมูล ระบบเครือข่าย asp
     
 • นายอโศก ศรีสวัสดิ์
  นายอโศก ศรีสวัสดิ์

  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุฒิการศึกษา วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ
  สถาบัน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  โทรศัพท์ภายใน 077-355633
  อีเมล asok@sru.ac.th
  ความเชี่ยวชาญ คอมพิวเตอร์
     
 • นายเนตินัย จีนสกุล
  นายเนตินัย จีนสกุล

  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุฒิการศึกษา ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต
  (เทคโฯโลยีคอมพิวเตอร์)
  สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
  พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  โทรศัพท์ภายใน 077-355633
  อีเมล natii30@hotmail.com
  ความเชี่ยวชาญ เทคโนโลยีมัลติมีเดียและภาพเคลื่อนใหว
     
 • ผศ.ธนา จารุพันธุเศรษฐ์
  ผศ.ธนา จารุพันธุเศรษฐ์

  ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  วุฒิการศึกษา คอ.ม. คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  โทรศัพท์ภายใน 077-355633
  อีเมล  -
  ความเชี่ยวชาญ ข้อมูลท้องถิ่น ระบบงานห้องสมุด
     
 • ผศ.สุกิจ เอี่ยมสะอาด
  ผศ.สุกิจ เอี่ยมสะอาด

  ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  วุฒิการศึกษา วท.ม.วิทยาการคอมพิวเตอร์
  สถาบัน ม.มหิดล
  โทรศัพท์ภายใน 077-355633
  อีเมล  -
  ความเชี่ยวชาญ  
     

.