1845832
เข้าชมวันนี้
เข้าชมเมื่อวาน
เข้าชมทั้งสัปดาห์
เข้าชมสัปดาห์ที่แล้ว
เข้าชมทั้งเดือน
เข้าชมเดือนที่แล้ว
เข้าชมรวมทั้งหมด
595
1155
595
1837165
22587
30364
1845832
หมายเลขไอพี : 172.18.9.91
เวลาของเซิฟเวอร์ : 2017-10-22 18:53:16

   

:
 • นางสาวภัทราวรรณ คหะวงศ์
  นางสาวภัทราวรรณ คหะวงศ์

  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุฒิการศึกษา วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต
  สถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  โทรศัพท์ภายใน 860
  อีเมล patarawan_k@yahoo.com
  ความเชี่ยวชาญ เซรามิกส์โครงสร้าง,นาโนพาวเดอร์กลุ่ม
  แม่เหล็ก
     
 • นางสาวสายนที จากถิ่น
  นางสาวสายนที จากถิ่น

  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุฒิการศึกษา วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (เทคโนโลยีวัสดุ)
  สถาบัน มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี
  โทรศัพท์ภายใน 860
  อีเมล s_charkthin@hotmail.com
  ความเชี่ยวชาญ โลหะผงวิทยา,วัสดุเชิงประกอบ
     
 • ผศ.ดร.ทัศนีย์ ทองก้านเหลือง
  ผศ.ดร.ทัศนีย์ ทองก้านเหลือง

  ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  วุฒิการศึกษา วศ.ด. วัสดุศาสตร์
  สถาบัน มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี
  โทรศัพท์ภายใน 860
  อีเมล thad2007@gmail.com
  ความเชี่ยวชาญ วัสดุศาสตร์,เทคโนโลยีเม็ดสี
     

.