1897880
เข้าชมวันนี้
เข้าชมเมื่อวาน
เข้าชมทั้งสัปดาห์
เข้าชมสัปดาห์ที่แล้ว
เข้าชมทั้งเดือน
เข้าชมเดือนที่แล้ว
เข้าชมรวมทั้งหมด
980
407
980
1892556
12385
32046
1897880
หมายเลขไอพี : 172.18.9.91
เวลาของเซิฟเวอร์ : 2017-12-17 19:04:13

   

:
 • นางสาวกนกวรรณ แก้วเกาะสะบ้า
  นางสาวกนกวรรณ แก้วเกาะสะบ้า

  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุฒิการศึกษา วท.ม. 
  สถาบัน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  โทรศัพท์ภายใน 077-355633
  อีเมล kanokvolt@hotmail.com
  ความเชี่ยวชาญ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
     
 • นางสาวกรชุลี สังข์แก้ว
  นางสาวกรชุลี สังข์แก้ว

  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุฒิการศึกษา วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ
  สถาบัน ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  โทรศัพท์ภายใน 077-355633
  อีเมล okorncho@hotmail.com
  ความเชี่ยวชาญ  
    ลาศึกษาต่อ
 • นางสาวจันทรา บุญวิชัย
  นางสาวจันทรา บุญวิชัย

  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุฒิการศึกษา วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ
  สถาบัน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  โทรศัพท์ภายใน 077-355633
  อีเมล chantra.bun@gmail.com
  ความเชี่ยวชาญ ระบบปฏิบัติการ
     
 • นางสาววนิดา คำประไพ
  นางสาววนิดา คำประไพ

  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุฒิการศึกษา วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์
  สถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  โทรศัพท์ภายใน 077-355633
  อีเมล eve_kpp@hotmail.com
  ความเชี่ยวชาญ วิศวกรรมซอฟท์แวร์ การทดสอบซอฟท์แวร์
     
 • นางสาววิภาดา เพชรรัตน์
  นางสาววิภาดา เพชรรัตน์

  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุฒิการศึกษา วท.ม. การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
  สถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  โทรศัพท์ภายใน 077-355633
  อีเมล pwipada@hotmail.com
  ความเชี่ยวชาญ การประมวลผลสารสนเทศ
     
 • นายชาญกฤษฎิ์ โพธิ์เพชร
  นายชาญกฤษฎิ์ โพธิ์เพชร

  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุฒิการศึกษา วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ
  สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  โทรศัพท์ภายใน 077-355633
  อีเมล bchankrit@gmail.com
  ความเชี่ยวชาญ มัลติมีเดีย
  กราฟฟิกดีไซน์
  เกมดีไซน์
     
 • นายถนอม ห่อวงศ์สกุล
  นายถนอม ห่อวงศ์สกุล

  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุฒิการศึกษา วท.ม. เวิทยาการคอมพิวเตอร์
  สถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  โทรศัพท์ภายใน 077-355633
  อีเมล b.thanom@gmail.com
  ความเชี่ยวชาญ ฐานข้อมูล เครือข่าย เขียนโปรแกรม
     
 • นายศราวุธ มากชิต
  นายศราวุธ มากชิต

  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุฒิการศึกษา วท.ม.การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  สถาบัน ม.วลัยลักษณ์
  โทรศัพท์ภายใน 077-355633
  อีเมล wut_mark@hotmail.com
  ความเชี่ยวชาญ ระบบฐานข้อมูล
  การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาวิชวล
  ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
     
 • นายเอกลักษณ์ เจ้าแก้ว
  นายเอกลักษณ์ เจ้าแก้ว

  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุฒิการศึกษา วิศวกรรมหาบัณฑิต
  สถาบัน มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี
  โทรศัพท์ภายใน 077-355633
  อีเมล look_hin@hotmail.com
  ความเชี่ยวชาญ การประมวลผลภาพ 
     

.