การจัดงานนัดพบตลาดแรงงานเชิงคุณภาพ ประจำปี ๒๕๖๐ (Suratthani Job fair 2017)

การจัดงานนัดพบตลาดแรงงานเชิงคุณภาพ ประจำปี ๒๕๖๐ (Suratthani Job fair 2017) รายละเอียดตามเอกสารแนบด้านล่าง