คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

         คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดโครงการปฐมนิเทศน์นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้น เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยโครงการครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อแนะแนวทางการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย การเรียนการสอน ตลอดถึงการพบปะนักศึกษาใหม่และให้โอวาทของผู้บริหารคณะ ในงานดังกล่าวนี้มีการผู้ข้อมือให้กับนักศึกษาใหม่โดยอาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเพื่อความผู้กพันธ์ระหว่างนักศึกษาและบุคลากร อีกทั้งยังมีการพบปะของนักศึกษารุ่นพี่ที่จบการซสกษาไปแล้วอีกด้วย
         โครงการดังกล่าวในครั้งนี้จัดขึ้นโดยผู้นำนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกสาขาวิชา มีทั้งกิจกรรมสันทนาการ การให้ความรู้ ตลอดจนเทคนิคการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย