ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา Ph.D. computer Science
สถาบัน University of Leicester
โทรศัพท์ภายใน 1276
อีเมล skornchu@hotmail.com
ความเชี่ยวชาญ