ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา Dtech
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีซิดนีย์
โทรศัพท์ภายใน 1246
อีเมล arjarnying@hotmail.com
ความเชี่ยวชาญ คอมพิวเตอร์