ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา Ph.D. Management Information System
สถาบัน National Pingtung University of Science
and Technology
โทรศัพท์ภายใน 1256
อีเมล dolluckbangsuk@gmail.com
ความเชี่ยวชาญ