ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา ปร.ด.เคมีอนินทรีย์
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ภายใน 1226
อีเมล gubgift@gmail.com
ความเชี่ยวชาญ นาโนเทคโนโลยีและการเร่งปฏิกิริยา