ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา Ph.D.Natural Resources and Sustainabilit
สถาบัน University of Alaska,Fairbanks
โทรศัพท์ภายใน 1230
อีเมล ruairuen@gmail.com
ความเชี่ยวชาญ  –