ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา Ph.D.Human Nutrition
สถาบัน Massey Universiti
โทรศัพท์ภายใน 1270
อีเมล araya.sru@gmail.com
ความเชี่ยวชาญ