นักวิจัยราชภัฏสุราษฎร์โชว์ไอเดียล้ำ สร้างเรือไฟฟ้าโซลาร์เซลล์เก็บผักตบชวา

นักวิจัยราชภัฏสุราษฎร์โชว์ไอเดียล้ำ
สร้างเรือไฟฟ้าโซลาร์เซลล์เก็บผักตบชวา
—————

นักวิจัย ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานีโชว์ไอเดียสุดล้ำ วิจัยและพัฒนาเรือไฟฟ้าโซลาร์เซลล์สำหรับเก็บผักตบชวา สามารถเก็บผักตบชวาได้สูงสุดชั่วโมงละ 1 ตัน ทำงานติดต่อกันได้ 5 ชั่วโมงต่อวัน นักวิจัยเผย นำเรือเข้าร่วมโครงการประชารัฐเก็บผักตบชวา ให้ผลดีเยี่ยม เตรียมต่อยอดพัฒนาใบมีดและสายพานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
:
นายวิมล พรหมแช่ม อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) เปิดเผยว่า ตนได้วิจัยและพัฒนาเรือไฟฟ้าโซลาร์เซลล์สำหรับเก็บผักตบชวาขึ้น โดยได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ใช้เวลา 1 ปีเต็มในการพัฒนาเรือดังกล่าวจนแล้วเสร็จสมบูรณ์
.
นายวิมลกล่าวต่อไปว่า ตนออกแบบเรือดังกล่าวโดยเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ สามารถจัดหาได้ง่ายในประเทศไทยและราคาประหยัด ลักษณะโดยคร่าว ๆ ของเรือคือ ใช้ทุ่นเหล็กลอยน้ำทรงกระบอกความยาว 10 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร จำนวน 2 ท่อนเป็นโครงสร้างเรือ ด้านหน้าติดตั้งชุดตัดผักตบชวาในตำแหน่งระหว่างกลางของทุ่นเหล็กทั้งสอง สามารถปรับระยะสูงต่ำและมุมก้มเงยได้ ด้านล่างติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 3,000 วัตต์ เพื่อขับแกนหมุนของใบมีด ปรับความเร็วการหมุนใบมีดได้ด้วยชุดควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า ด้านบนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ 16 แผง ทำหน้าที่ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ น้ำหนักลำเรือประมาณ 5,000 กิโลกรัม
.
นักวิจัย มรส.ยังกล่าวอีกว่า ผักตบชวาจะถูกใบมีดตัดขาดเป็นท่อน ๆ ก่อนที่สายพานลำเลียง 2 ชุดจะทำหน้าที่ลำเลียงผักตบชวาที่ถูกตัดขึ้นมาไว้บนลำเรือ จากการทดลองพบว่าเรือไฟฟ้าสามารถเก็บผักตบชวาได้ไม่ต่ำกว่า 1 ตันต่อชั่วโมง ความเร็วของเรือสูงสุดมากกว่า 1 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และสามารถปฏิบัติงานแต่ละครั้งได้ไม่เกิน 5 ชั่วโมงต่อวัน
.
“เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 ผมได้นำเรือไฟฟ้าโซลาร์เซลล์เข้าร่วมโครงการประชารัฐร่วมใจกำจัดผักตบชวาตามนโยบายรัฐบาล ณ บึงขุนทะเล ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้ผลน่าพอใจเป็นอย่างมาก ซึ่งเรือดังกล่าวยังพัฒนาต่อไปได้อีก โดยผมมีแผนจะปรับปรุงชุดใบมีดตัดผักตบชวาและชุดสายพานลำเลียงให้ทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น” นายวิมลกล่าว
.
สำหรับนายวิมล พรหมแช่ม สำเร็จการศึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ จากมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และสำเร็จครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

—————
วันวนัทธ์ วรภู รายงาน
เด็กชายจุมพล ทองสอน ข้อมูล / ภาพ