ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา สต.ม.สถิติ 
สถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทรศัพท์ภายใน 1246
อีเมล kpengsri@yahoo.com
ความเชี่ยวชาญ