ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา ก.ศ.ม. (คณิตศาสตร์)
สถาบัน มหาวิทยาลัยทักษิณ
โทรศัพท์ภายใน 1223
อีเมล nok.math@hotmail.com
ความเชี่ยวชาญ คณิตศาสตร์