ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา วท.ม.เคมี
สถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทรศัพท์ภายใน 1226
อีเมล dusadee.dr@gmail.com
ความเชี่ยวชาญ