ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์
วุฒิการศึกษา วท.บ.ชีววิทยา
สถาบัน มรภ.สุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ภายใน 1230
อีเมล Noora_Noora1307@hotmail.com
ความเชี่ยวชาญ