ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา Ph.D. Food and Nutritional
สถาบัน University of Reading
โทรศัพท์ภายใน 1260
อีเมล ruangnalint@gmail.com
ความเชี่ยวชาญ