ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์
วุฒิการศึกษา คศ.บ.อาหารและโภชนาการ
สถาบัน
โทรศัพท์ภายใน 1260
อีเมล wandee_day@hotmail.com
ความเชี่ยวชาญ