ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (เทคโนโลยีวัสดุ)
สถาบัน มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี
โทรศัพท์ภายใน 1276
อีเมล korphainatee@gmail.com
ความเชี่ยวชาญ โลหะผงวิทยา,วัสดุเชิงประกอบ