ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา วศ.ม.วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ
สถาบัน ม.สงขลานครินทร์
โทรศัพท์ภายใน 1223
อีเมล na_dium@hotmail.com
ความเชี่ยวชาญ