ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา วท.ม.เทคโนโลยีการอาหาร
สถาบัน ม.สงขลานครินทร์
โทรศัพท์ภายใน 077-355633
อีเมล
ความเชี่ยวชาญ pichayana.sru@gmail.com