ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา วศ.ม. อุตสาหการ
สถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ภายใน 1223
อีเมล nipas_ytrc@hotmail.com
ความเชี่ยวชาญ การควบคุมคุณภาพ,การออกแบบการทดลอง