ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา ค.อ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า  
สถาบัน ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
โทรศัพท์ภายใน 1240
อีเมล wimolp.sru@gmail.com
ความเชี่ยวชาญ อิเล็กทรอนิกส์กำลัง