ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา วท.ม.ฟิสิกส์
สถาบัน ม.สงขลานครินทร์
โทรศัพท์ภายใน 1253
อีเมล antphy28@gmail.com
ความเชี่ยวชาญ