ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา คม.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
สถาบัน ม.ราชภัฎพระนคร
โทรศัพท์ภายใน 1223
อีเมล aduena.nido@gmail.com
ความเชี่ยวชาญ