ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา วิศวกรรมหาบัณฑิต
สถาบัน มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี
โทรศัพท์ภายใน 1276
อีเมล aggaluck@yohoo.com
ความเชี่ยวชาญ การประมวลผลภาพ