ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา Dr.rer.nat. (Biophysik)
สถาบัน University of Rostock
โทรศัพท์ภายใน 1226
อีเมล kmaswiwat@hotmail.com
ความเชี่ยวชาญ ชีวฟิสิกส์