มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอแสดงความยินดีกับคณะนักกีฬากรีฑาของมหาวิทยาลัยที่สามารถคว้าถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประเภทรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการเข้าร่วมการแข่งขันกรีฑาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย นานาชาติ ครั้งที่ 60 ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานฯ ประจำปี 2557 มาครองได้สำเร็จ

ตามที่มหาวิทยาลัย ได้จัดส่งทีมนักกรีฑาเข้าร่วมแข่งขันกรีฑาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย นานาชาติ ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 60 ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 4 – 10 พฤษภาคม 2557 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี ซึ่งมีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมกีฬาของมหาวิทยาลัยเดินทางเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 23 คน โดยมีทีมที่เข้าร่วมแข่งขัน 11 ประเทศ (38 หน่วยกีฬา) ได้แก่

1. สาธาณรัฐประชาชนจีน 7. ประเทศสหภาพพม่า

2. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 8. ประเทศลาว

3. ประเทศมาเลเซีย9. ประเทศอินโดเนเซีย

4. ประเทศฟิลิปินส์ 10. ประเทศศรีลังกา

5. ประเทศอุซเบกิซสถาน 11. ประเทศสหภาพเมียนมาร์

6. ประเทศไทย (จำนวน 28 หน่วยกีฬา)

ซึ่งผลจากการเข้าร่วมการแข่งขันนักกีฬาของมหาวิทยาลัยสามารถคว้าเหรียญรางวัลได้ จำนวน 13 เหรียญ แยกเป็น

1. เหรียญทอง จำนวน 1 เหรียญ จากรายการวิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร หญิง

2. เหรียญเงิน จำนวน 6 เหรียญ จากรายการวิ่งข้ามรั้ว 400 เมตรหญิง, กระโดดไกลหญิงวิ่งวิบาก 3,000 เมตรหญิง, วิ่ง 100 เมตรหญิง, วิ่งผลัด 4 x 100 เมตรหญิง และ วิ่งผลัด 4 x 400 เมตรหญิง

3. เหรียญทองแดง จำนวน 6 เหรียญ จากรายการวิ่ง 1,500 เมตรหญิง, วิ่ง 200 เมตร หญิง, วิ่งวิบาก 3,000 เมตร หญิง, วิ่ง 5,000 เมตรหญิง เดิน 10,000 เมตร หญิง และเขย่งก้าวกระโดดหญิง

โดยผลจากการแข่งขันในครั้งนี้ทีมนักกรีฑาของมหาวิทยาลัยสามารถเก็บคะแนนสะสมจากทุกรายการที่เข้าร่วมการแข่งขันและ สามารถครองถ้วยรางวัลพระราชทานรองชนะเลิศอันดับ ๑ ซึ่งพระราชทานโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน ๑ ถ้วยรางวัล