วัยโจ๋อวดเจ๋ง ช่อง13Family “เรือเก็บกวาดช่วยชาติกู้วิกฤต เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตามรอยพ่อหลวง” โดยใช้พลังงานสะอาดจากโซล่าเซลล์

นักศึกษาสาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโชว์เจ๋ง

#วัยโจ๋อวดเจ๋ง ย้อนหลังมาแล้ว
Ep.134 วัยโจ๋อวดเจ๋ง ตอน เรือเก็บกวาดผักตบชวา (พลังโซล่าเซลล์)
#มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ออกแบบสิ่งประดิษฐ์ "เรือเก็บกวาดช่วยชาติกู้วิกฤต เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตามรอยพ่อหลวง" โดยใช้พลังงานสะอาดจากโซล่าเซลล์ ทำให้ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมและใช้เวลาในการเก็บผักตบชวาเฉลี่ยอยู่ที่ 1 ชั่วโมง ต่อ 1000 กิโลกรัม (1ตัน) นอกจากนี้ยังเป็นเรือนำนักท่องเที่ยวเที่ยวชมแหล่งน้ำบึงขุ่นทะเลของจังหวัดสุราษธานีได้อีกด้วย
ติดตามในคอลัมส์สุดโก้ "วัยโจ๋อวดเจ๋ง วันอังคารและวันพุธ ทางรายการชั่วโมงสร้างสุข เวลา 14.00-14.45 น. ช่อง 13 Family