มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอเชิญร่วมงาน “14 กุมภาพันธ์ วันราชภัฏ”

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอเชิญร่วมงาน “14 กุมภาพันธ์ วันราชภัฏ” ในวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี(หลังใหม่) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยมีกำหนดการดังนี้

– 08.00 น. ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระภิกษุสงฆ์ 19 รูป
– 08.30 น. ร่วมพิธีทำบุญวันราชภัฏและเปิด อาคารสำนักงานอธิการบดี(หลังใหม่)

ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี(หลังใหม่)