หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น สร้างอาชีพและรายได้ จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ฯ ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ข่าวดี… หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น สร้างอาชีพและรายได้ จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ฯ ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี 4 หลักสูตร รับ 30 ท่าน/หลักสูตรเท่านั้น!!!..
สนใจสมัครและสอบถามได้ที่ 077913366, 0959919450, และ 0816697666
ลงทะเบียนหลักสูตร โดยโอนเงินผ่านบัญชีธ.กรุงไทย เลขที่ 984-424967-8 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
พร้อมส่งหลักฐานการสมัครที่ inbox ของ Facebook คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ปล. สามารถจ่ายค่าสมัครหน้างานได้ด้วยตัวเอง