มรส. ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ ปลูกต้นไม้ให้พ่อ 999,988 ต้น เพื่อปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.) ร่วมมือกับ กระทรวงศึกษาธิการ จัดโครงการ ศธ.ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ พร้อมทุกภาคส่วนปลูกต้นไม้พร้อมกันในจำนวนทั้งสิ้น 99,989 ต้นถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินพระมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ณ สวนป่าอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ กล่าวว่า โครงการนี้เป็นโครงการที่ดีซึ่งเราจะได้ร่วมกันเขียนประวัติศาสตร์ลงบนมหาวิทยาลัย เพราะต้นกล้าที่ปลูกให้พ่อหลวงในวันนี้เติบโตเป็นต้นไม้ที่อยู่คู่กับมหาวิทยาลัยตลอดไปชั่วชีวิต และสิ่งสำคัญไม่ใช่แค่ร่วมกันปลูก แต่สิ่งสำคัญคือร่วมกันการดูแลรักษาให้ยืนยาวที่สุด โดยต้นไม้ก็มีชีวิตเหมือนกับพวกเราฉะนั้นหากเราดูแลต้นไม้ต้นไม้ก็จะดูแลเรา

ด้าน ดร.เกษร เมืองทิพย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรส. เปิดเผยว่า ปัจจุบันรัฐบาลให้ความสำคัญในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างยิ่ง เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานของพ่อหลวง ด้านการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงส่งเสริมให้บุคลากร นักศึกษา ได้ศึกษาเรียนรู้แนวทางพระราชดำริ และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้

ส่วน นายณัฐวุฒิ หมื่นงาม นักศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บอกว่า การปลูกป่าในครั้งนี้ ทำให้ตนเองและเพื่อนๆ มีความสุขความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้ทำประโยชน์ให้แก่สังคม ชุมชนรอบมหาวิทยาลัยเป็นอย่างมาก ดังนั้น "การปลูกป่าจึงไม่ใช่แค่การปลูกต้นไม้ แต่คือการปลูกจิตสำนึกในการรักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้กับผู้คนที่อยู่รอบๆตัวเรา"

ข่าวโดย ฝ่ายสื่อสารองค์กร
นายจุมพล  ทองสอน ถ่ายภาพ