รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปี 2563 สาขาวิชาสัตวศาสตร์,พืชศาสตร์ และเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

93385887_3150695441617409_4035353561092063232_o
รับสมัครรอบ 3 Admission (รับตรงร่วมกัน)
📣😄คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี😄📣
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปี 2563
📍สาขาวิชาสัตวศาสตร์
📍สาขาวิชาพืชศาสตร์
📍สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปี 2563
รอบ 3 Admission (รับตรงร่วมกัน)
#รับสมัคร 17 – 27 เมษายน 2563
#ประกาศผล 8 พฤษภาคม 2563
สมัครออนไลน์ผ่านระบบของ TCASคุณสมบัติของผู้สมัครแต่ละหลักสูตร/คณะ คลิกเข้าไปอ่านได้ที่ https://www.mytcas.com/universities/173 สมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ ระบบของ TCAS คลิกเข้าไปสมัครได้ที่https://www.mytcas.com/

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร่วมกับ งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร่วมกับ งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี