รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปี 2563 สาขาวิชาชีววิทยาและสาขาวิชาคณิตศาสตร์

93477161_853312945190263_8600065565152772096_o

รับสมัครรอบ 3 Admission (รับตรงร่วมกัน)
📣😄คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี😄📣
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปี 2563

#รับสมัคร 17 – 27 เมษายน 2563
#ประกาศผล 8 พฤษภาคม 2563
สมัครออนไลน์ผ่านระบบของ TCAS

คุณสมบัติของผู้สมัครแต่ละหลักสูตร/คณะ คลิกเข้าไปอ่านได้ที่

https://storage.googleapis.com/…/5d41f0ae…/R3-173-Detail.pdf

สมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ ระบบของ TCAS คลิกเข้าไปสมัครได้ที่

https://www.mytcas.com/

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร่วมกับ งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี